Wikitopia
Image default
Bedrijven

Het belang van MSS

Manager Self Service (MSS) maakt het mogelijk voor leidinggevenden om online toegang te hebben tot gegevens van de personeelsadministratie van medewerkers waar zij leiding aan geven. Diverse softwarespecialisten geven hieronder de toepassingen en voordelen van MSS aan. We vertellen je daarom graag wat meer in dit artikel.

 

Toegang voor leidinggevenden

 

MSS biedt managers toegang tot HR-dossiers. Je kunt alles inzien, tot aan de online urenregistratie. Het is zo mogelijk om deze dossiers te raadplegen, accorderen, beheren en wijzigen. Managers hebben vaak op verschillende momenten tijdens het werk gegevens van hun medewerkers nodig. Via MSS kunnen ze deze dan ook op elk moment van de dag inzien. Managers maken door dit systeem ook integraal onderdeel uit van de HR-processen. Managers kunnen hun rol in deze processen direct invullen en waar het nodig is kunnen zij de status of relevante informatie bekijken.

 

Aanpassen van medewerkersgegevens

 

Bij MSS is het niet zo dat het puur gaat om het accorderen van declaraties en mutatieverzoeken en dergelijke. Het accorderen van medewerker mutaties maakt met MSS integraal onderdeel uit van ESS. MSS is voor het initiëren van de complexere processen die betrekking hebben op een medewerker. Voorbeelden hiervan zijn: doorgeven van een aanpassing van het salaris, van een functiewijziging of van het aantal contracturen van een medewerker. Manager Self Service brengt self service op het volgende niveau binnen de organisatie.

 

MSS is een verkeerde benaming

 

Eigenlijk is de term manager self service niet helemaal correct meer vandaag de dag. De benaming geeft namelijk maar een deel van de belanghebbende weer. Er zijn vandaag de dag ook andere rollen vertegenwoordigd, denk hierbij aan case managers, de personseelsadministratie, de salarisadministratie enzovoort. Voorheen waren het vooral de medewerkers en managers die actief waren. Nu gaat het juist meer de juiste belanghebbenden betrekken bij een proces. MSS stelt managers in staat om zelf alle HR zaken in te zien en uit te voeren.

 

http://www.cbbs.nl/