Wikitopia
Image default
Dienstverlening

Het laten keuren van mobiele portaalkranen

Ongeacht het soort werk is er controle nodig om veilig te kunnen werken. Gaat het om apparatuur dan is het nodig om deze regelmatig te keuren. Dit kunt u natuurlijk zelf doen maar u kunt dat beter laten doen door een gecertificeerd bedrijf. U heeft dan namelijk een bewijs dat er gekeurd is. 

Voor het keuren van hijs- en hefmiddelen kunt u een EKH-erkend bedrijf inschakelen. De keurmeesters van de brancheorganisatie EKH zijn persoonlijk gecertificeerd en worden steekproefsgewijs door hun eigen brancheorganisatie gecontroleerd. 

 

Wanneer moeten mobiele portaalkranen gekeurd worden?

 

Net als alle andere hijs- en hefmiddelen moeten mobiele portaalkranen jaarlijks gekeurd worden. Mobiele portaalkranen vallen in de categorie boven-de-haak (BDH) en moeten elk jaar onderworpen worden aan een gehele mechanische keuring en beproeving. Na het installeren van een nieuwe portaalkraan of een ingrijpende reparatie, is het noodzakelijk om de portaalkraan te laten certificeren en te beproeven. Bij goedkeuring van de kraan krijgt deze een goedkeuringssticker en datumsticker. Vanaf 2017 is er een bepaalde kleur per jaar aan de datumsticker gekoppeld zodat snel zichtbaar is wanneer de kraan voor het laatst gekeurd is. 

 

Het keuren van mobiele portaalkranen

 

Als ondernemer en werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid. Dus ook voor het onderhoud en tijdige keuring van een mobiele portaalkraan. Het keuren van een mobiele portaalkraan behoort tot keuring boven de haak (BDH). Bij een keuring wordt de toestand van de mobiele portaalkraan opgenomen en beoordeeld door het verrichten van metingen en beproevingen. Na goedkeuring wordt de mobiele portaalkraan voorzien van een datumsticker. Die datumsticker heeft een bepaalde kleur, zodat ook te zien is in welk jaar de laatste keuring is uitgevoerd. Naast een datumsticker krijgt de portaalkraan ook een goedkeuringssticker.

 

Het laten keuren door een EKH-erkend bedrijf

 

De Vereniging EKH (Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen) is opgericht op initiatief van een aantal branchegenoten. Het doel van deze branchevereniging is het veiligheidsniveau op het gebied van hijs- en hefmiddelen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Dit wordt gedaan door de wettelijke normen en richtlijnen, die van toepassing zijn op het keuren van hijs- en hefmiddelen, op eenduidige wijze in praktijk te brengen. 

Door het EKH zijn werkvoorschriften opgesteld en opleidingen tot keurmeester geïnitieerd. Hierdoor zijn klanten van EKH-leden verzekerd van een goede inspectie en keuring van hun hijs- en hefmiddelen.