Wikitopia
Image default
Banen en opleidingen

Joh. Enchedé en vakbonden bereiken akkoord over outplacement

De in Haarlem gevestigde drukkerij Joh. Enschedé en de grafische vakbonden zijn tot een akkoord gekomen. Er is een sociaal plan goedgekeurd door de ondernemingsraad waarover de afgelopen periode veel discussie was. Aanvankelijk wilde de bekende drukkerij slechts 1 miljoen euro beschikbaar stellen voor een sociaal plan. Na onderhandeling met de vakbonden is dit nu opgelopen tot minimaal 4,5 miljoen euro.

Het probleem lag hem volgens de vakbonden vooral in het feit dat het bedrijf steeds dreigede met faillissement. Het bedrijf wordt volledig gefinancierd door ING en die bank zou op de achtergrond een belangrijke rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van het sociaal plan. De drukkerij besloot eind vorig jaar te stoppen met het drukken van bankbiljetten, mede doordat een veranderende aanbestedingsmarkt de marges enorm onder druk zet.  Het bedrijf zal zich de komende jaren vooral richten op het drukken van visa en postzegels.

Het bedrijf is met de vakbonden overeengekomen werknemers die ontslagen worden een ontslagvergoeding krijgen van 1,5 keer de transitievergoeding. Bij de transitievergoeding wordt een standaardformule gehanteerd voor individueel ontslag, waarin leeftijd, dienstjaren, salaris, toeslagen en bonussen worden meegenomen. Het aanvankelijk bod van 1 miljoen euro van Joh. Enschedé kwam slechts neer op een derde van die transitievergoeding. De onderhandelingen hebben opgeleverd dat dit nu zo’n 30.000 euro gemiddeld per ontslagen medewerker is. Dat is een aanzienlijk binnengehaald resultaat door de vakbonden. Ook is er voor elke werknemer een budget voor outplacement en scholing beschikbaar gesteld. Hierdoor kunnen ontslagen medewerkers met behulp van een outplacementbureau begeleid worden in het vinden van een nieuwe baan. Het is nog niet duidelijk of werknemers zelf de regie krijgen over waar zij het outplacementtraject kunnen volgen. De regie zelf in handen hebben bij het kiezen van een outplacementbureau is erg belangrijk volgens OVAL, de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan. Een goede klik tussen de coach van het outplacementbureau en de werknemer is een randvoorwaarde voor een succesvol verloop van het outplacementtraject.

https://www.outplacementverzekering.nl