Wikitopia
Image default
Dienstverlening

Professionele bijstand bij letselschade

Thomas van Dijk is actief in de omgeving Den Haag, Gouda en Zoetermeer. Hij kent de weg naar verkeersongeval en whiplash letselschade vergoeding. Via zijn website www.letselschadeadvocaatvandijk.nl houdt Thomas van Dijk ons op de hoogte van het laatste nieuws wat betreft claimen van letselschade Den Haag en omstreken. Zo lazen wij zojuist een artikel over vrije advocaatkeuze. Het blijkt dat ook in buitengerechtelijke procedures verzekerden vrij zijn een advocaat te kiezen. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft hier recent een uitspraak over gedaan. De geschillencommissie van het klachteninstituut floot de betreffende rechtsbijstandsverzekeraar terug door naar een uitspraak uit 2020 van het Europese Hof van Justitie te verwijzen. Kern van de zaak is dat ‘gerechtelijke procedure’ net zo ruim moet worden geïnterpreteerd als ‘administratieve procedure’. Direct gevolg van de conclusie van het Kifid is dat een verzekerde recht heeft op advocaatkostenvergoeding ook in het geval er geen rechtszaak komt.

Van Dijk gespecialiseerd in letselschade

Letselschadezaken zijn serieuze zaken. In veel gevallen is sprake van blijvend letsel als gevolg van een bedrijfsongeval, een verkeersongeluk of een medische fout. De lichamelijke en emotionele impact is groot. Tegelijkertijd wordt betrokkene geconfronteerd met financiële onzekerheid en eindeloos veel papierwerk. Wat dit laatste betreft, is professionele bijstand mogelijk. Van advocaat van Dijk bijvoorbeeld. Hij is gespecialiseerd in letselschade, heeft jaren ervaring en is aangesloten bij de Vereniging van Letselschadeadvocaten LSA. Advocatenkantoor Thomas van Dijk wordt door de auditors en het bestuur op alle gecontroleerde punten positief beoordeeld. De regelmatig terugkerende audit dient als streng kwaliteitsinstrument met als inzet het in ons land hoogst haalbare keurmerk op het gebied van letselschade (het LSA keurmerk) zeker te stellen. Geïnteresseerden kunnen het LSA certificaat dat aan mr. van Dijk is overhandigd, inzien op zijn website. Vragen erover en natuurlijk ook andersoortige vragen kunt u stellen via 079 – 323 95 58 of t.vandijk@advocaatvandijk.nl.

Wilt u langsgaan om uw zaak voor te leggen aan Thomas? U bent van harte welkom. We verzoeken u eerst een afspraak te maken (dat kan via mail en telefoon, zie hierboven). Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.

https://www.letselschadeadvocaatvandijk.nl/