Wikitopia
Image default
Kinderen

Voordelen van gepersonaliseerde kinderboeken

Dat lezen heel belangrijk is voor ieder kind en ieder mens, is natuurlijk geen nieuw feitje. Het is daarom belangrijk om vroeg te beginnen met voorlezen als ouder zijnde. Naast normale boeken zijn er tegenwoordig ook andere boeken zoals kinderboeken met naam of een gepersonaliseerd voorleesboek. Maar waarom zou je als ouder dit soort boeken moeten aanschaffen? Die vraag wordt hieronder beantwoordt zodat jij als ouder niet verder hoeft te zoeken naar de voordelen gepersonaliseerde kinderboeken. Er zitten namelijk zeer wat belangrijke voordelen aan het aanschaffen van gepersonaliseerde kinderboeken. 

Fantasie komt tot leven 

Het klinkt misschien ietwat cliché maar toch moet het zeker benoemd worden. Het aanschaffen van kinderboeken met een persoonlijke naam zorgt er namelijk voor dat de fantasiewereld van de lezer meer en meer tot bloei komt. Vaak komen er in kinderboeken namelijk figuren voorbij zoals prinsessen, draken en superhelden. Deze karakters zorgen ervoor dat de lezer hierover na gaat denken omdat hij of zij dit simpelweg zelf nooit heeft gezien of heeft meegemaakt. De fantasie van het kind wordt daardoor enorm erg getriggerd. Dat is voordeel omdat door fantasie kinderen leren om zich goed te kunnen verplaatsen bijvoorbeeld in andere kinderen en mensen. 

Analytisch vermogen wordt ontwikkeld 

Wanneer je als ouder voorleest uit een gepersonaliseerd voorleesboek zul je op korte termijn niet goed inzien wat het voorlezen precies voor voordelen heeft. Deze voordelen zijn namelijk op langere termijn duidelijker zichtbaar. Het voorlezen zorgt ervoor dat je als kind je moet concentreren op één verhaal waardoor de concentratietijd van een kind steeds meer en meer verlengd wordt. Dit zorgt er ook voor dat het analytisch vermogen van het kind ontwikkeld wordt. Het nadenken over het verhaal en het leggen van verbanden tussen verschillende verhalen en karakters zorgt ervoor dat het analytisch vermogen beter en beter ontwikkeld.  

Ouder en kind relatie 

Daarnaast zorgt het voorlezen uit een gepersonaliseerd voorleesboek dat de relatie tussen de voorlezer en lezer versterkt wordt. Dat zijn in dit geval de ouders en het kind. Wanneer je namelijk écht even tijd voor je kind vrijmaakt, zul je merken dat dit een bijzonder en gekoesterd moment wordt waarbij jullie allemaal tot rust komen. Vaak volgen er veel vragen na het lezen van een boek of een verhaaltje waardoor het gesprek na het voorlezen er ook voor kan zorgen dat de relatie tussen de ouders en het kind verbeterd en ontwikkeld wordt. Schaf dus snel een reeks kinderboeken aan en ga er lekker voor zitten samen met je kind! 

https://bimibooks.nl/kinderboeken-met-naam/