Wat is een AED?

By | september 6, 2019

Op de eerste plaats kun je je afvragen wat is een AED (Automatische Externe Defibrillator)? Het is een draagbaar toestel dat in staat is om het hartritme weer te herstellen. Het heeft al veel levens gered bij mensen die een hartstilstand op straat kregen. Ze hadden dan geluk dat de beste AED in de omgeving was en dat er ook een persoon aanwezig was die het gebruikte. Door het geven van een elektrische schok kan de hartslag weer op gang worden gebracht.

 

De werking van een AED?
Wanneer een persoon een hartstilstand krijgt, staat het hart meestal niet helemaal stil. Wanneer je op het eerste gezicht kijkt, denk je dat het wel zo is. In wezen worden de hartkamers heel snel geprikkeld. Ze zullen dan niet meer samentrekken. De naam voor dit verschijnsel is ventrikelfibrilleren. Door gebruik te maken van een AED kun je dan het hart als het ware resetten, zodat het weer normaal gaat kloppen. Dit resetten van de hartslag wordt het defibrilleren genoemd.

Het AED-apparaat heeft twee elektroden die op de borstkas van de persoon moeten worden geplakt die een hartstilstand heeft gehad. Wanneer de persoon, die de AED bedient, de elektroden op de borstkas heeft geplakt, zal het ritme van de hartslag geanalyseerd worden. Op dat moment word je verteld wat je moet doen. Zo kun je te horen krijgen of je door moet gaan met het reanimeren, of dat je op de knop moet drukken om het slachtoffer een schok te geven. De AED kan precies aangeven wanneer de schok gegeven moet worden. Is een persoon bewusteloos of het hart echt niet meer klopt, zal er geen opdracht worden gegeven om de persoon een schok toe te dienen.