Wikitopia
Image default
Energie

Waarom energietransitie een belangrijk thema is

Betekenis van de energietransitie en belangrijke voordelen

Energietransitie kan beschouwd worden als een van de toverwoorden van deze tijd. Kort gezegd wordt hieronder de brede maatschappelijke overgang van oude energievoorziening – via fossiele brandstoffen als aardgas en aardolie – naar nieuwe(re) vormen van energie-opwekking. Die nieuwe vormen zijn duurzaam en belasten de omgeving niet of slechts minimaal. Denk bijvoorbeeld aan energievormen als windenergie, zonne-energie, aardwarmte of energie-opwekking door gebruik te maken van waterkracht. Deze omschakeling levert grote winst op voor het milieu, klimaat, de luchtkwaliteit en ook voor de eigen portemonnee van veel mensen.

Gezien de klimaatdoelen die door Nederland en de Europese Unie worden gesteld, neemt de druk op particuliere burgers, maar ook op overheden, bedrijven, boeren en professionals in een stedelijke context toe om ook een flinke steen bij te dragen aan deze verduurzamingstrends. Wat betekent dit voor u?

 

De maatschappelijke impact van de energietransitie 

Burgers worden op diverse manieren geconfronteerd met de in gang gezette energietransitie. Zo wordt het gebruik van gas langzaamaan verminderd, is bij de (ver)koop van woningen een energielabel verplicht, moet asbest van daken gehaald worden voor 2028 en zal er geleidelijk overgestapt moeten worden op duurzame energiebronnen. Om particulieren, burgers en ook bedrijven in dit proces tegemoet te komen – want gratis is de energietransitie natuurlijk niet – bieden veel gemeenten in Nederland subsidies aan voor woningeigenaren en ondernemers om de omslag betaalbaar te houden en waar kan nog verder te versnellen.

 

 

Ook overheden worden geconfronteerd met de verander(en)de visie op energiewinning en -gebruik. Zo worden overheidsgebouwen verduurzaamd en zijn veel ambtenaren zelf ook beroepsmatig bezig met dit thema. Denk aan bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, asbestverwijdering, bouwvergunningen, subsidieverstrekking, et cetera. Ten slotte krijgen stedelijke professionals van doen met de energie-transitie. Kantoren worden energievriendelijker gemaakt, elektrische auto’s doen hun intrede en fietsen naar het werk wordt ook steeds vaker gestimuleerd

 

Belangrijke aandachtspunten vanwege de transitie

U ziet het: de energietransitie is een breed maatschappelijk, politiek en economisch verschijnsel dat eigenlijk iedere Nederlander raakt, zoals stadsbewoners, agrariërs, ondernemers, autorijders en woningeigenaren. Daarom is het van groot belang om u te verdiepen in de regelgeving en mogelijkheden rond energiewinning en -voorziening. Zodat u zelf tijdig, met kennis en zo voordelig mogelijk mee kunt in deze flow.

Lees meer over de energietransitie