Wikitopia
Image default
Financieel

Arbo is er om te helpen

 

Het is een vraag die door veel werkgevers wordt gesteld. Neem ik nou wel of niet een arbodienst aan om mee samen te werken? Het is een terechte vraag, daarom gaan wij graag even wat dieper in op deze vraag.

 

De arbodienst is er om de werkgever en het personeel te ondersteunen en adviseren bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Ook geven zij bijvoorbeeld begeleiding bij slachtofferhulp. Op deze manier houd je het vezuim zo laag mogelijk. Zieke werknemers kunnen ook beter re-integreren. De arbodienst blijft een onafhankelijke organisatie, ondanks dat jij ze betaalt. De wetgeving verplicht jou als werkgever om ondersteuning bij arbo- en verzuimbeleid te regelen. Dit kan je dus doen via arbodiensten die je advies geven over werk en gezondheid. Zij stellen een arbobeleid voor je op.

 

Bij arbodiensten ben je verplicht sommige diensten in te kopen. Wanneer van toepassing gaat dat bijvoorbeeld om het RI&E, de begeleiding van een zieke werknemer, een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, de aanstellingskeuring en een arbeidsomstandighedenspreekuur. Daarnaast is het ook mogelijk om afspraken te maken over bijvoorbeeld re-integratie van zieke werknemers. Echter, dit is geen onderdeel van het verplichte pakket.

 

Het grootste gedeelte van de verzuimbegeleiding neemt de arbodienst voor zich. Daarnaast wordt er een probleemanalyse gemaakt. Maar de werkgever heeft nog wel een aantal taken die hij zelf zal moeten doen. Zo moet de werkgever de werknemer uiterlijk op de 4e ziektedag ziek melden bij de arbodienst. Ook moet er uiterlijk 8 weken na de eerste ziekmelding een plan van aanpak voor re-integratie gemaakt zijn. Mocht je werknemer na 42 weken nog steeds ziek zijn ben je verplicht dit in dezelfde week nog te melden bij het UWV.

 

Het is als werkgever belangrijk om te weten dat je gedurende iemand zijn of haar ziekte periode wettelijk verplicht bent om zeventig procent van het loon door te betalen. Elk bedrijf krijgt wel eens te maken met verzuim door griep of verkoudheid. Er kan achter verzuim echter ook een dieper probleem schuilgaan. Hier dien je als werkgever achteraan te gaan.

 

https://loopbaannederland.nl/